هاست ویژه NVME ایران

هاست ویژه لینوکس ایران 100MB
 • 100 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • NVME هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس ایران 500MB
 • 500 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • NVME هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس ایران 1024MB
 • 1024 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • NVME هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
هاست ویژه لینوکس ایران 2048MB
 • 2048 مگابایت فضا
 • 1عدد اضافه کردن دامین
 • نامحدود باقی امکانات
 • NVME هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند