نصب اصولی و بهینه وردپرس

نصب اصولی وردپرس


نصب آخرین نسخه وردپرس بر روی هاست ( بهینه برای سئو‌ )